Kindergeld dla każdego

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld otrzyma dzięki nam każdy pracownik i przedsiębiorca pracujący lub działający w Niemczech.

Pracownikiem, który otrzyma Kindergeld jest zarówno osoba zatrudniona w Polsce i oddelegowana przez pracodawcę do Niemiec, jak również osoba zatrudniona bezpośrednio w Niemczech. Podobnie ma się rzecz z przedsiębiorcami. Kindergeld otrzyma osoba prowadząca w Polsce jednoosobową firmę, która świadczy usługi w Niemczech, a także Kindergeld otrzyma osoba prowadząca w Niemczech Gewerbe (niemiecka działalność gospodarcza). Kindergeld otrzymają wszyscy posiadający w DE nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Kindergeld jest wypłacany dla :

polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec

polskich firm działających w Niemczech

właścicieli niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe

rodziców ubezpieczonych w Polsce a pracujących w Niemczech

pracowników zatrudnionych na niemieckich warunkach

pracowników zatrudnionych na polskich warunkach w Niemczech

 

Każdy kto się do nas zgłosi, otrzyma Kindergeld!

Warunkiem otrzymania niemieckiego zasiłku rodzinnego jest posiadanie na terenie Unii Europejskiej dzieci do lat 18 lub dzieci uczących się do lat 25 oraz przynajmniej pół roku pracy w Niemczech (183 dni).

Dzieci, na które otrzymuje się Kindergeld, mogą mieszkać i przebywać na stałe w Polsce i nie muszą być zameldowane w Niemczech. Dzieci mogą być własne, jak również przysposobione. Kindergeld zostanie wypłacony także na dzieci już pracujące i zarabiające na siebie, a zarabiać mogą one bez ograniczeń, gdyż wysokość zarobku dziecka nie ma wpływu ani na samo otrzymanie Kindergeld, ani też na wysokość wypłacanego Kindergeld. Co więcej, na dzieci pełnoletnie nieuczące się i niestudiujące można w pewnych przypadkach również otrzymać niemiecki zasiłek rodzinny. Dlatego każda osoba posiadająca dzieci do lat 25 powinna niezwłocznie zacząć starania o przyznanie Kindergeld.

 

Kindergeld wypłacany jest także wstecz!

O wypłatę Kindergeld można starać się do pół roku wstecz. Osobie wnioskującej zostaną wypłacone pieniądze z tytułu zasiłku rodzinnego za ostatnie 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o Kindergeld.


Kto pracuje lub działa w Niemczech, a do tej pory nie pobierał jeszcze Kindergeld, ten powinien natychmiast zgłosić się do nas po wypłatę świadczenia rodzinnego!